Mennesket er designet til at bevæge sig

Fysisk aktivitet – forstået som regelmæssig motion, fritidsaktiviteter, aktiv transport samt deltagelse i almindelige sport- og bevægelsesaktiviteter – er den bedste måde at holde sig fysisk og psykisk sund. Derudover bidrager fysisk aktivitet også til at påvirke overvægts- og fedmeproblematikken, der i særdeleshed er udpræget i den vestlige verden, i en hensigtsmæssig retning. I modsætning hertil er siddestillende aktiviteter og fysisk inaktivitet en unaturlig adfærd, der tilmed er skadelig for menneskets sundhed målt både på fysiske, sociale samt mentale parametre. På trods af det klare budskab om de gavnlige effekter ved fysisk aktivitet og bevægelse, udviser en stadig stigende andel af børn og unge en fysisk inaktiv og stillesiddende adfærd.

Vigtigheden af idrætssektoren i forhold til en adfærdsændring

Idrætssektoren spiller en positiv og væsentlig rolle i forhold til at stimulere og bevidstgøre børn og unge til at ændre deres adfærd imod en mere aktiv og sund livsstil. Mange børn og unge bliver inspireret til bevægelse gennem mødet med idrætsprofessionelle såsom idrætslærere og trænere. Det er klart, at sportsdeltagelse er gavnligt for helbredet, men potentialet for yderligere positive påvirkninger af helbredet opstår, når andre former for fysisk aktivitet og bevægelse, såsom at gå, cykle, og lege også fremmes. På grund af ovenstående muligheder for fysisk aktivitet og bevægelse er SPEACH-projektet blevet udviklet for at støtte idrætsprofessionelle i deres arbejde med at  motivere børn og unge til en aktiv og sund livsstil.

SPEACH-projektet

SPEACH-projektets mål er at øge bevidstheden og ændre adfærden hos europæiske borgere imod en aktiv og sund livsstil. For at imødekomme dette er fem såkaldte HEPA-moduler blevet udviklet som et tilbud og inspiration til idrætsundervisere og trænere i deres professionelle virke. Modulerne fokuserer på væsentlige tematikker, målgrupper, adfærdstyper og betydelige kompetencer, som hjælper de professionelle med at fremme sundhedsfremmende fysisk aktivitet (HEPA) hos børn og unge. På denne hjemmeside kan du finde yderligere information omkring de enkelte HEPA moduler:

  • Stimulere sport og fysisk aktivitet for børn med særlige behov mod en lysere fremtid;
  • Sundhedsfremmende fysisk aktivitet blandt børn og unge;
  • Sund livsstil for hele familien;
  • Ernæring, digital teknologi og sundhedsfremmende fysisk aktivitet for voksne;
  • Påvirke og monitorere adfærd rettet mod sundhedsfremmende fysisk aktivitet.