De mens is gemaakt om te bewegen

Regelmatig sporten, trainen, lichamelijke activiteit gedurende de dag en in de vrije tijd, actief transport (wandelen en fietsen), is de beste manier om fysiek en mentaal gezond te blijven, en helpt overgewicht en obesitas te bestrijden. Daarnaast is te veel, te lang zitten en te weinig lichaamsbeweging onnatuurlijk gedrag en schadelijk voor de gezondheid: zowel fysiek, mentaal als sociaal. Ondanks deze overduidelijke boodschap beweegt een aanzienlijk deel van de huidige generatie kinderen en adolescenten onvoldoende en zitten we te lang en te veel.

Rol van de sportsector in het veranderen van gedrag

De sportsector kan een positieve en belangrijke rol spelen in het stimuleren van het bewustzijn van kinderen en adolescenten en het veranderen van gedrag richting een actieve en gezonde leefstijl. Via sportprofessionals zoals gymleraren en sporttrainers kunnen veel mensen bereikt worden. Wekelijks sporten is gezond maar aanvullende positieve effecten kunnen bereikt worden door daarnaast te wandelen, fietsen en te spelen. Het SPEACH-project is ontwikkeld om gymleraren en sporttrainers te steunen in hun rol als stimulator van een actieve en gezonde leefstijl zowel binnen als buiten de sportlessen en trainingen.

SPEACH-project

Het doel van SPEACH is om bewustzijn en gedragsverandering van sportprofessionals en Europese burgers ten aanzien van een actieve en gezonde leefstijl te vergroten. In dit kader zijn vijf HEPA-modules ontwikkeld die door gymleraren en sporttrainers gebruikt kunnen worden tijdens de reguliere gymlessen of sporttrainingen die ze geven. De modules zijn gericht op een aantal belangrijke thema’s, doelgroepen, type gedrag en algemene competenties die de sportprofessionals helpen bij het stimuleren van HEPA. Op de SPEACH-website is een uitvoerige beschrijving van de volgende HEPA-modules te vinden:

• Stimuleren van sport en lichamelijke activiteit voor kinderen met gedragsproblemen;
• Stimuleren van HEPA bij kinderen en jeugdigen;
• Gezonde leefstijl voor het hele gezin;
• Voeding, digitale technologie en HEPA in ouderen;
• Beïnvloeden en monitoren van gedrag gericht op HEPA.